Sélectionner une page

מאהבת פרטית והשפעתה על הקשרים האישיים

דירות דיסקרטיות הן לא תמיד חללים פרטיים ואינטימיים. הם יכולים להיות גם אפלים ומטרידים. כיום, דירה כזו עשויה באותה מידה להיות תיאור מדויק של החיים ההיפר-מודרניים שאנו מנהלים כיום. שיקולי פרטיות במקום דיסקרטי קשורים הן לגוף והן לזמן: אין נראות ציבורית, מה שהולך על הכלל...