Sélectionner une page

חילופי זוגות והשפעתם על התנאי האישי

למרות שאנו עשויים להפיק תועלת מהיכולת של בני הזוג להוריד את שיעורי הפשיעה פשוט על ידי קיום כזוג, אנו רואים משהו נורא קורה. ויש לזה חסידים של חיים משותפים חוששים מזה: דירות דיסקרטיות בתל אביב אנחנו לומדים שאנשים נקלעים לחילופי דברים בין שני בני הזוג שלהם ומאבדנערות...